Rynek AGRO


Proponujemy Państwu szeroki wybór surowców do produkcji pasz i nawozów. Spółka jest dystrybutorem surowców do produkcji nawozów jedno i wieloskładnikowych. Naszą ofertę kierujemy także do producentów środków ochrony roślin, pasz, premiksów, hodowców bydła i trzody, sadowników oraz producentów rolnych.

Zasady sprzedaży i relacje z Klientami w CIECH Trading S.A. regulują Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS), które zostały opracowane dla całej Grupy CIECH.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Żywienie zwierząt


· Musli dla cieląt i Preparaty mlekozastępcze · Sorbinat · Sorbibuf · Acid CT Powder i Acid CT Liquid · Tłuszcze chronione · Drożdże paszowe · Lizawki solne

Szczegóły


Materiały paszowe i dodatki paszowe


· Fosforan jednowapniowy · Gliceryna roślinna i paszowa · Kreda pastewna · Tlenek magnezu · Tlenek cynku · Sól paszowa · Wysłodki buraczane · Siarczan miedzi · Mocznik paszowy

Szczegóły


Nawozy wapniowe


· Power Wap Kreda · Power Wap Tlenek · Chlorek wapnia

Szczegóły


Nawozy azotowe


· Saletrzak · Mocznik

Szczegóły


CIECH Trading S.A.


CIECH Trading S.A.

(+48 22) 210 58 00 (+48 22) 380 36 85 ciechtrading@ciechgroup.com

ul. Wspólna 62
00-684 Warszawa
NIP: 5251929351
REGON: 012785291
KRS: 0000023365
NUMER REJESTROWY: BDO000013409
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 107 455 356,00 ZŁ (wpłacony w całości).

Administrator danych CIECH Trading S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: IOD@ciechgroup.com lub pisemnie: Inspektor Danych Osobowych CIECH Trading S.A., ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa.


Kontakt