Rynek chemii


CIECH Trading S.A. posiada szeroki asortyment dla różnych grup produktowych, który pozwala nam na obsługę ponad 1200 partnerów handlowych działających w branży związanej z przemysłem chemii kosmetycznej, farmaceutycznej, gospodarczej, budowlanej, spożywczej, farb i lakierów, odczynników chemicznych, wody i ścieków, przemysłem metalowym oraz wiertnictwem.

Zasady sprzedaży i relacje z Klientami w CIECH Trading S.A. regulują Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS), które zostały opracowane dla całej Grupy CIECH.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Kosmetyka

Szczegóły


Farmacja

Szczegóły


Chemia gospodarcza

Szczegóły


Chemia budowlana

Szczegóły


Odczynniki chemiczne

Szczegóły


Przemysł spożywczy

Szczegóły


Farby i lakiery

Szczegóły


Woda i ścieki

Szczegóły


Przemysł metalowy

Szczegóły


Wiertnictwo

Szczegóły


CIECH Trading S.A.


CIECH Trading S.A.

(+48 22) 210 58 00 (+48 22) 380 36 85 ciechtrading@ciechgroup.com

ul. Wspólna 62
00-684 Warszawa
NIP: 5251929351
REGON: 012785291
KRS: 0000023365
NUMER REJESTROWY: BDO000013409
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 107 455 356,00 ZŁ (wpłacony w całości).

Administrator danych CIECH Trading S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: IOD@ciechgroup.com lub pisemnie: Inspektor Danych Osobowych CIECH Trading S.A., ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa.


Kontakt