Władze spółki

Rada nadzorcza


Rafał Czubiński
Rafał Czubiński Przewodniczący Rady Nadzorczej

Waldemar Ciszak
Waldemar Ciszak Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Jordan
Krzysztof Jordan CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Zarząd

Członek zarządu


Grzegorz Cyganow
Grzegorz Cyganow

CIECH Trading S.A.


CIECH Trading S.A.

(+48 22) 210 58 00 (+48 22) 380 36 85 ciechtrading@ciechgroup.com

ul. Wspólna 62
00-684 Warszawa
NIP: 5251929351
REGON: 012785291
KRS: 0000023365
NUMER REJESTROWY: BDO000013409
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 107 455 356,00 ZŁ (wpłacony w całości).

Administrator danych CIECH Trading S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: IOD@ciechgroup.com lub pisemnie: Inspektor Danych Osobowych CIECH Trading S.A., ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa.


kontakt